موزیکات۱۳۹۸/۳/۲۶ ۱۳:۰۱:۳۳

۵ترین

اپلیکیشن آهنگتو-بنراصلی

MusiCut

تاریخ طربی ۶ :استاد انتظامی تا چشمه نوش استادان شجریان و لطفی

مرداد ۱۲ام, ۱۳۹۸|

در این قسمت به اتفاقات موسیقیایی از سال ۱۳۷۲ [...]

بارگذاری مطالب بیشتر